Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ข่าวสาร / งานวิจัย  
ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา    

 
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
 •  
  face SCI_CRU
   
   
 • ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
 •  
   
   
   
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 •  
   
   
   
   
  คู่มือการวิจัย      
  จรรยาบรรณนักวิจัย      
  แหล่งเงินทุนวิจัย      
  คู่มือการคุ้มครองสิทธิและรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย      
  แผนการวิจัยประจำปี      
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด      
  ข้อมูลผลงานวิจัย      
  คู่มือระบบ NRMS      
  คู่มือระบบ NRPM      
  แบบประเมินด้านงานวิจัย      
  บทความวิจัย/วิชาการ      
  ข่าวการประชุมทางวิชาการ      
  สถิติข้อมูลเงินวิจัย62      
  บอกเล่าเก้าสิบ      
  ตำแหน่งงานว่างจ.เชียงราย      
  จัดหางาน      
  ตำแหน่งงานว่าง      
  ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม      
  รายละเอียดกิจกรรม      
           
             
   
  ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ::
  มหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology [KUST] เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน The First “Science, Technology and Culture Week for International Students – KUST2018”   ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15 ในหัวข้อ การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
  มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 (Payap University Research Symposium 2019)   ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0"   ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส)   ดาวน์โหลด 28 ครั้ง

  1 2 3 4 5 6 .....

  ข่าวประชาสัมพันธ์   
  ข่าวสาร: วิชาการ  
  ข่าวสาร: กิจกรรม  
  ข่าวสาร: ทุนการศึกษา/นักศึกษา  
  ข่าวสาร: อบรม& สัมมานาวิชาการ
  ข่าวสาร: ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ


  ประชุมบุคลากร 64

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สิ่งแวดล้อม.&ชีวะฯ

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สิ่งแวดล้อม.&ชีวะฯ