กำหนดการและแผนผังการจัดกิจกรรม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562

 

scanme

 

 

   

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 –ป.3)

imgclick here icon
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 –ป.6) imgclick here icon
 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 –ป.6)
imgclick here icon

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 –ม.3)

imgclick here icon
 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมที่ 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 –ป.6)
imgclick here icon
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 –ม.3) imgclick here icon
 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมที่ 4 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 –ม.3)
imgclick here icon
 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันรูบิค
รุ่นอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี
imgclick here icon
รุ่นทั่วไป imgclick here icon
   

 

 

   

ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนแข่งขันทักษะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่
กิจกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
   
   
   
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 Tel.0-5377-6012 Fax 0-5370-2758 Copyright © 2019 All rights reserved.