ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันจินตนาการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ (สมัครที่นี่)

1 P1 P3

  2 P4 P6
     
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)    ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (สมัครที่นี่)

1 P4 P6

  2 M1 M3
     
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)   ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (สมัครที่นี่)

2 M1 M3

   
     
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันรูบิด (สมัครที่นี่)

5 P1

  5 P2
     
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี)   ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (รุ่นทั่วไป)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนแข่งขันทักษะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่
กิจกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
   
   
   
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 Tel.0-5377-6012 Fax 0-5370-2758 Copyright © 2019 All rights reserved.