Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
งานประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา  
กิจกรรมคณะฯ  

 • รู้จักคณะ

 • รู้จักคณบดี

 • รู้จักบุคลากร

 • หลักสูตร

 •        
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  กรรมการบริหารคณะฯ
  กรรมการประจำคณะฯ
  หน่วยงานภายในคณะฯ
  ประวัติคณบดี
  สายตรงคณบดี
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  โปรแกรมวิชานวัตกรรมการอาหารและเกษตร
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา
  โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
   


   


  ข่าวสาร : กิจกรรม

  Chinese Education & Job Fair 2017 CRRU OPEN HOUSE
  อบรมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม "หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ"
  ประชาสัมพันธ์"ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like"

   

  ข่าวสาร : ทุนการศึกษา/ข่าวนักศึกษา

  แข่งขันวิชาการด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 3
  บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
  โครงการโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่สังคม แนะนำแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ชิงทุนการศึกษา
  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษา
  สอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 • รายงานสภาพอากาศหอดูดาว

 • Facebook

 •    
  face SCI_CRU
   รายงานสภาพอากาศหอดูดาว
    เว็ปไซด์ศูนย์วิจัยดาราศาสตร์ มร.ชร.
    (ARC-CRRU)
  คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
   ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ
   
   
   แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

   


   
   
  free hit counter
   
  จำนวนผู้เข้าชม
   

   

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
  Copyright © 2013 All rights reserved.