Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04 พฤศจิกายน 2559 เปิดดู 865 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ วิจัยแปลงร่าง 2 โดย สกว.

ประชาสัมพันธ์จาก สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วย สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัย กำหนดจัดกิจกรรม "วิจัยแปลงร่าง 2 โดย สกว." 
ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-14.00 น. 
ณ ห้องสหกิจศึกษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จึงขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์คมกฤช จิระบุตร หมายเลขโทรศัพท์ 093-296-6685
 
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.