Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  


การปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่
โพส. 16 กรกฎาคม 2557 เปิด 238

อธิการบดี มร.ชร. เข้าเยี่ยมชมหอดูดาว
โพส. 07 กรกฎาคม 2557 เปิด 674

กิจกรรมเดินรอบมหาวิทยาลัยฯ บายศรีสู่ขวัญ
โพส. 03 กรกฎาคม 2557 เปิด 276

กิจกรรมปฐมนิเทศ ตอนรับนักศึกษาใหม่คณะวิทย์ฯ มร.ชร.
โพส. 03 กรกฎาคม 2557 เปิด 353

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557
โพส. 03 กรกฎาคม 2557 เปิด 214

บุคลากรจาก หอดูดาวประเทศจีนเข้าดูงาน มร.ชร.
โพส. 03 กรกฎาคม 2557 เปิด 1562


   .....42 43 44 45 46 47 48 .....  

ข่าวประชาสัมพันธ์   
ข่าวสาร: วิชาการ  
ข่าวสาร: กิจกรรม  
ข่าวสาร: ทุนการศึกษา/นักศึกษา  
ข่าวสาร: อบรม& สัมมานาวิชาการ
ข่าวสาร: ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ข่าวสาร : กิจกรรม

Chinese Education & Job Fair 2017 CRRU OPEN HOUSE
อบรมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม "หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ"
ประชาสัมพันธ์"ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like"
ประชาสัมพันธ์ วิจัยแปลงร่าง 2 โดย สกว.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Cloud Managed Service"
บริษัท Worldplast Solution รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 1 อัตรา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง นักจุลชีววิทยา 1 ตำแหน่ง
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.