Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  


ค่ายอาสาฯ ครั้งที่ 6 มรภ.8 จังหวัดภาคเหนือ
โพส. 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิด 172

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โพส. 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิด 153

กิจกรรมค่ายวิชาการวิทย์-คณิต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โพส. 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิด 142

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ
โพส. 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิด 134

คณะวิทย์ฯสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ปี 2563
โพส. 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิด 140

ดูงานการเสริมความรู้ด้านพฤกษศาสตร์
โพส. 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิด 152


   1 2 3 4 .....  

ข่าวประชาสัมพันธ์   
ข่าวสาร: วิชาการ  
ข่าวสาร: กิจกรรม  
ข่าวสาร: ทุนการศึกษา/นักศึกษา  
ข่าวสาร: อบรม& สัมมานาวิชาการ
ข่าวสาร: ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ข่าวสาร : กิจกรรม

Chinese Education & Job Fair 2017 CRRU OPEN HOUSE
อบรมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม "หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ"
ประชาสัมพันธ์"ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like"
ประชาสัมพันธ์ วิจัยแปลงร่าง 2 โดย สกว.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Cloud Managed Service"
บริษัท Worldplast Solution รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 1 อัตรา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง นักจุลชีววิทยา 1 ตำแหน่ง
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.